CURS FORMATOR (TRAINER)

Începem in data de 7 decembrie 2023 (grupă certă)

Curs Online autorizat de Ministerele Muncii si Educatiei cod COR 242401

Telefon 0752201581  office@training-romania.com

 • Grupă certă. Autorizat după noul Standard Ocupațional cu noile Competențe.
 • Înscrieri pentru toată țara. Certificare recunoscută pe plan national si in U.E.
 • Cursul de Formator se deruleaza online pe aplicatia Zoom.
 • Cursul este autorizat de Ministerele Muncii și Educației C.O.R. 242401.
 • Examen online cu membrii comisiei de evaluare desemnati de Ministerul Muncii.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:

 • diploma de licenta;
 • carte identitate;
 • certificat de nastere;
 • pentru persoanele care si-au schimbat numele dupa casatorie este necesar certificatul de casatorie.

DUPĂ ABSOLVIRE VEȚI OBȚINE:

 • Certificatul de Formator (Trainer) emis de Ministerele Muncii si Educatiei;
 • Suplimentul descriptiv continand toate competentele din Standardul Ocupational;
 • Certificat Europass;

CURSUL DE FORMATOR SE ADRESEAZA URMATOARELOR PERSOANE:

 • Persoanelor care doresc sa devina formator si sa livreze cursuri in context formal: de calificare, de specializare si de perfectionare autorizate de Ministerul Muncii;
 • Persoanelor care doresc sa devina traineri si sa livreze cursuri diverse in context nonformal: ateliere, seminarii, training on-the-job, instruiri profesionale, team-building, programe microlearning, etc;
 • Trainerilor cu experienta care nu au obtinut inca certificarea;
 • Angajatilor din instiututiile publice ce candideaza pentru posturile de Formator, Instructor, lector;
 • Cadrelor didactice si universitare pentru a putea participa la programe de formare altele decat cele din mediile scolar si universitar si pentru obtinerea punctelor profesionale;
 • Persoanelor care doresc sa livreze cursuri de dezvoltare personala pe diferite teme.

MATERIALE SUPORT:

 • Acces la platforma de teste online;
 • Ghid pentru proiectul de examen;
 • Designul de training (ghid profesional pentru traineri in format electronic);
 • Elaborarea unui manual (ghid profesional pentru traineri in format electronic);
 • Tehnici de facilitare in sala de curs (ghid profesional pentru traineri si cadre didactice in format electronic);
 • O colectie de Icebreaker, jocuri didactice si activitati;
 • O colectie de teste si chestionare;
 • O colectie de formulare folosite in training;
 • Suport de curs in format electronic;
 • Beneficiati de intalniri suport pentru lansarea in activitate si pentru imbunatatirea performantei profesionale. 

CONTINUTUL CURSULUI DE FORMATOR SI COMPETENTELE DOBANDITE:

 • Aplicarea prevederilor legale privind formarea profesională a adulţilor;
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulţilor;
 • Respectarea eticii şi a standardelor profesionale în formarea profesională a adulţilor;
 • Evaluarea competenţelor iniţiale ale participanţilor la programul de formare profesională a adulţilor
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii activităţii de formare profesională a adulţilor;
 • Comunicarea şi relaţionarea în procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităţilor de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităţilor de formare teoretică;
 • Realizarea activităţilor de formare practică;
 • Gestionarea şi administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participanţilor la programele de formare profesională a adulţilor;
 • Efectuarea evaluării şi furnizarea feedbackului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulţilor;
 • Analiza şi comunicarea rezultatelor instruirii (evaluării);
 • Dezvoltarea personală şi profesională continuă a formatorului.

STRUCTURA CURSULUI DE FORMATOR:

Teorie:

 • lectii online in direct cu trainerul pe Zoom (sincron);
 • lectii online in format video inregistrate;
 • lectii in format letric (pdf)
 • studiu individual;

Evaluare:

 • evaluare initiala (identificarea nevoilor de invatare si nivelului participantilor;
 • evaluari pe parcurs constand in sesiuni de intrebari, obtinere de feedback, chestionare;
 • evaluare finala mixta: chestionar tip grila si realizarea unui proiect scris sustinut in fata comisiei de evaluare;
 • Fise de lucru cuprinzand: studii de caz, teme de rezolvat finalizate cu teste si evaluate de trainer;
 • Lectii online video in direct (webinarii);
 • Studiu invidual pe baza materialelor in format electornic cu teste dupa fiecare lectie;

Practica:

 • pregatirea lucrarii de portofoliu sub indrumarea trainerului si evaluate de trainer, predarea unui curs;
 • realizarea de sarcini ca teme de lucru stabilite si realizate in colaborare cu trainerul;
 • proiectarea si elaborarea unui curs;
 • alcatuirea formularelor in format electronic;
 • alcatuirea unui suport de curs dupa o schema data;
 • alcatuirea unui design de curs;
 • alcatuirea unei agende de curs;
 • realizarea de activitati de invatare;
 • realizarea de instrumente de evaluare cu rol de invatare;
 • realizarea de instrumente de evaluare cu rol de verificare;

ACCES LA PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE ONLINE - CURS FORMATOR (TRAINER)

 •   Telefon: 0752201581  0767311793

 •  Cursul se desfasoara in zilele de 7, 8, 9, 14, 15, 16 decembrie 2023

 •    Interval orar: 17,30 – 20,30

 •    Taxa 650 lei (totul inclus)

 •    Athena Centru de Calificare si Perfectionare
 •     Trainer, Daniel Mocanu

Pentru inscrieri si detalii completati formularul de inscriere de mai jos sau trimiteti e-mail direct la office@training-romania.com

SECTIUNE DEDICATA CURSANTILOR SI ABSOLVENTILOR CURSULUI DE FORMATOR

Se acceseaza pe baza parolei primite in timpul cursului si contine: modulul de practica, fise de lucru, materiale necesare in practica, formulare si teste

Doresc sa ma abonez la newsletterele Training Romania

[newsletter_signup_form id=2]